Informacioni sistem/sustav za upravljanje obukama iz oblasti javnih nabavki
Информациони систем за управљање обукама из области јавних набавки
Agencija za javne nabavke/nabave
Bosne i Hercegovine
Агенција за јавне набавке
Босне и Херцеговине

Poštovani,

Agencija za javne nabavke BiH je, između ostalog, nadležna za organizovanje i održavanje obuka za ovlaštene predavače i službenike za javne nabavke, objavljivanje informacija u vezi sa obukama, te pripremu priručnika i drugih pratećih materijala za profesionalni razvoj u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Agencija prati rad ovlaštenih predavača i vodi evidencije o ovlaštenim predavačima i službenicima za javne nabavke.

Agencija za javne nabavke BiH, u okviru IPA II „Jačanje sistema javnih nabavki BiH“ Projekta, će u budućem periodu provesti preko 85 obuka za službenike za javne nabavke sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Obimnost ovog projekta kao i druge aktivnosti vezane za obuku ovlaštenih predavača i službenika za javne nabavke su nas motivisali da pristupimo modernizaciji i razvoju informacionog sistema za upravljanje obukama. U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabavke BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) i Agencijom za državnu službu BiH, razvila Informacioni sistem za upravljanje obukama iz oblasti javnih nabavki (TMIS).

Sistem je namjenjen licima koji su zaposleni u ugovornim organima na poslovima javnih nabavki, ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki, te svim drugim licima koja hoće da aktivno učestvuju u obukama iz oblasti javnih nabavki u organizaciji Agencije za javne nabavke BiH.

Svi registrovani korisnici Informacionog sistema za upravljanje obukama iz oblasti javnih nabavki mogu:

  • Pregledati objavljene obuke,
  • Prijaviti se putem sistema na objavljenu obuku,
  • Otkazati prijavu sa obuke,
  • Preuzeti/priložiti dokumente vezane za obuke (prezentacije, radni materijal, agende, uputstva i sl.)
  • Popuniti evaluacijski obrazac nakon završene obuke,
  • Preuzimati sertifikat o završenoj obuci,
  • Učestvovati u anketama u cilju analize potreba za obukom,
  • Pregledati statističke podatke o završenim obukama,
  • Pregledati novosti i obavještenja vezane za obuke
  • Upravljati svojim korisničkim profilom i dr.

U nadi da će vam korištenje ovog informacionog sistema biti korisno i olakšati učešće u obukama u organizaciji Agencije, pozivamo sva zainteresovana lica da se registruju kako bi imali pristup svim njegovim mogućnostima.

S poštovanjem,

Đenan Salčin